Podobno kot nogomet, je tudi odbojka primerna za rekreacijo in zabavo tudi za tiste, ki niso najbolj vešči športniki. Na travnatem igrišču ne boste mogli igrati tekmovalne odbojke, vseeno pa bodo zadovoljni tudi tisti, ki so v odbojkarskih veščinah bolj spretni. Priložnost za rekreacijo širokega profila udeležencev piknikov, zabav ali drugačnih druženj v našem parku.