Obnovili smo stari vodnjak

posted in: Objave 0

Iz etnografskih razlogov in z namenom ohranjanja družinske tradicije smo nad našim športnim centrom obnovili stari vodnjak, ki je bil izdolben  konec 19. stoletja s strani takratnega lastnika, to je Salzbuške škofije. Uporabili smo konstrukcijski les, star vsaj 110 let in “švungrad” iz leta 1922, ki je bil v uporabi na vodnjaku družinske hiše Pavle Brglez v Lokanji vasi pri Slov. Bistrici. Tudi zidaki so bili izdelani v prvih letih 20. stoletja.