Osnovna pravila igre

posted in: Squash 0

TOČKOVANJE (Pravilo 2)

Tekma se igra na tri dobljene nize. Vsak niz se igra do devet dobljenih točk, razen v primeru, ko pride do rezultata osem oba. Pri rezultatu osem oba se igralec, ki servis sprejema odloči, ali se niz igra do devet ali do deset dobljenih točk. Ko eden izmed igralcev doseže devet ali deset točk, zmaga niz (razlika pri tem ni pomembna).
Točko lahko osvoji le server; nasprotnik lahko osvoji le menjavo servisa.

OGREVANJE (Pravilo 3)

Pred začetkom tekme imata igralca na voljo pet minut (dve in pol minuti na vsaki strani) za ogrevanje sebe in žogice na igrišču, predvidenem za tekmo.
Če med tekmo pride do zamenjave žogice ali se je le-ta shladila zaradi daljšega premora, igralca pred nadaljevanjem ogrejeta žogico do za igro primerne temperature.
Katerikoli izmed obeh igralcev sme med odmori oz. prekinitvami ogrevati žogico.

SERVIS (Pravilo 4)

Igra se začne s servisom. Igralca prvega serverja določita z žrebom (vrtenje loparja). Igralec nato nadaljuje s serviranjem, dokler ne izgubi izmenjave žog. Takrat pride do menjave in nasprotnik postane server.
Igralec, ki je osvojil niz, začne servirati v naslednjem nizu.
Na začetku vsakega niza ali ob menjavi servisa lahko server začne servirati s katerekoli strani. Dokler osvaja točke nadaljuje s serviranjem izmenjaje z ene in druge strani.

Pri servisu server stoji vsaj z enim stopalom v servisnem polju. Dober servis najprej zadane sprednjo steno med servisno in zgornjo črto tako, da žogica (če ni udarjena, preden pade na tla) pade v zadnjo četrtino igrišča na nasprotnikovi strani.

PRAVILEN UDAREC (Pravilo 6)

Udarec je pravilen, če igralec žogico, preden se dvakrat odbije od tal, udari na sprednjo steno med spodnjo in zgornjo črto, ne da bi se pred tem dotaknila tal. Žogica lahko pri tem zadane stranske in/ali zadnjo steno, preden se dotakne sprednje stene.

Udarec ni dober, če je bila žogica »dvakrat« (če se je odbila več kot enkrat od tal, ni bila udarjena pravilno ali je bila udarjena dvakrat), »spodaj« (če je žogica po tem, ko je bila udarjena zadela tla, preden je zadela sprednjo steno ali je na sprednji steni zadela spodnjo črto ali desko pod njo) ali »zunaj« (če je žogica zadela zgornjo črto na sprednji steni, stranske črte ali rob zadnje steklene stene ali česarkoli nad navedenimi omejitvami igrišča).

IZMENJAVA ŽOG (Pravilo 8)

Po servisu igralca izmenjaje udarjata žogico, dokler enemu ne uspe pravilen udarec.
Izmenjava žog se sestoji iz servisa in poljubnega števila udarcev. Igralec osvoji izmenjavo žog, če nasprotniku ne uspe servis ali pravilen udarec ali če žogica zadane igralca (vključno z njegovim loparjem in oblačili), ko le-ta ni na vrsti za udarec.

OPOZORILO: KADARKOLI MED IZMENJAVO ŽOG NAJ IGRALEC NE BI UDARIL ŽOGICE, ČE OBSTOJA NEVARNOST, DA BI PRI TEM UDARIL NASPROTNIKA Z LOPARJEM ALI GA ZADEL Z ŽOGICO. V TEH PRIMERIH SE IGRA USTAVI IN SE IZMENJAVA ŽOG PONAVLJA (DOSODI SE PONOVITEV) ALI JE NASPROTNIK KAZNOVAN (Zadeti igralca z žogico; pravilo 9).

Če igralec udari žogico in ta, preden zadane sprednjo steno zadane nasprotnika, njegov lopar ali njegova oblačila, se igra ustavi.
Če bi bil udarec pravilen in bi se žogica dotaknila sprednje stene ne da bi se prej dotaknila katerekoli druge stene igralec, ki je žogico udaril, osvoji izmenjavo oz. mu je dosojena prednost (če le ni prišlo do obračanja).
Če je žogica zadela ali bi zadela katerekoli steno prej kot sprednjo steno in bi bil udarec pravilen, se dosodi ponovitev.
Če udarec ne bi bil pravilen, igralec, ki je žogico udaril, izgubi izmenjavo žog.

OBRAČANJE (Pravilo 9)

Če igralec sledi žogici, ki je šla okoli njega oziroma dopusti, da gre okoli njega; torej udari žogico na desni strani telesa po tem, ko je šla mimo njega po levi strani ali obratno, se to smatra kot obračanje.
Če igralec po tem, ko se je obrnil zadane nasprotnika z žogico, se le-temu dodeli izmenjava žog. Če igralec pri obračanju zaradi strahu, da bi zadel nasprotnika, ustavi igro, se točka ponavlja (dosodi se ponovitev). To je tudi priporočeno ravnanje v primeru, ko se igralec hoče obračati a ne ve natančno kje se nahaja nasprotnik.

NADALJNI POSKUS (Pravilo 10)

Igralec, ki je poskusil udariti žogico, a jo je zgrešil, sme poskusiti znova.
Če bi bil udarec iz nadaljnjega poskusa pravilen, vendar je žoga zadela nasprotnika, se točka ponavlja (dosodi se ponovitev).
Če udarec iz nadaljnjega poskusa ne bi bil pravilen, igralec izgubi izmenjavo žog.

OVIRANJE (Pravilo 12)

Ko je igralec na vrsti za udarec ne sme biti oviran s strani nasprotnika.
Da bi se izognil oviranju, mora nasprotnik igralcu zagotoviti neoviran direkten dostop do žogice, prost pogled na žogico, prostor za razumen udarec ter prosto izbiro udarca direktno na katerikoli del sprednje stene.
Ovirani igralec lahko oviranje sprejme in z igro nadaljuje ali igro ustavi. Priporočljivo je, da igralec ustavi igro predvsem v primerih, kjer obstoja nevarnost, da bi se s silo zaletel v nasprotnika, ga udaril z loparjem ali zadel z žogico.
Splošna navodila, kako postopati v primerih, ko se igra ustavi zaradi oviranja, so: Igralcu se dovoli ponovitev, če bi lahko pravilno udaril žogico in je nasprotnik vložil ves trud, da do oviranja ne bi prišlo.
Igralcu se ne dovoli ponovitev (torej izgubi izmenjavo žog) če ne bi mogel pravilno udariti žogice, če sprejme oviranje in nadaljuje z igro ali če je bilo oviranje tako minimalno, da ni vplivalo na igralčev dostop do žogice ali na njegov udarec.
Igralcu se dosodi prednost (torej dobi izmenjavo žog), če nasprotnik ni vložil vsega truda, da bi se izognil oviranju, če bi igralec odigral zmagovit udarec ali če bi igralec zadel nasprotnika z žogico, ki bi letela direktno proti sprednji steni.

PONOVITEV – LET (Pravilo 13)

Ponovitev je neodločena izmenjava žog. Taka izmenjava nima rezultata in server ponovno servira z iste strani.
Poleg prej opisanih primerov ponovitve se ponovitev dovoli tudi v drugih okoliščinah. To so naprimer primeri ko se žoga odbije od predmeta na igrišču ali ko igralec ustavi igro zaradi upravičenega strahu, da bi poškodoval nasprotnika.
Ponovitev mora biti dovoljena, če igralec ni pripravljen na sprejem servisa in ga tudi ne skuša vrniti ali če med igro žogica poči.

POTEK IGRE (Pravilo 7)

Igra načeloma v vsakem nizu poteka brez prekinitev od takrat, ko je eden izmed igralcev začel s servisom. Med koncem ene in začetkom druge izmenjave žog ne sme biti zavlačevanja.
Med nizi je dovoljen odmor 90 sekund.
Igralca smeta zamenjati dele oblačil ali opreme, če je to potrebno.

KRVAVITEV, POŠKODBA IN BOLEZEN (Pravilo 16)

Če pride do poškodbe, ki vključuje krvavitev, mora biti le-ta ustavljena pred nadaljevanjem igre. Igralcu se dovoli razumen čas, da oskrbi krvavečo rano.
Krvaveči igralec zmaga tekmo, če je krvavitev povzročil izključno nasprotnik.
Če pride do ponovne krvavitve iz iste rane, se igralcu ne dovoli vnovičen odmor. Igralec sme le predati niz in si tako pridobiti pravico do odmora 90 sekund med nizi, v katerem mora oskrbeti rano in zaustaviti krvavitev. Če mu to ne uspe, mora predati tekmo.
Pri poškodbah, ki ne vključujejo krvavitve, mora sodnik odločiti, za katero od treh kategorij poškodbe gre (samopoškodba, poškodba z deljeno krivdo ali poškodovanje s strani nasprotnika).
Če gre za poškodbo s strani nasprotnika poškodovani igralec zmaga tekmo, če potrebuje čas za okrevanje (oziroma je nezmožen takoj nadaljevati z igro).
Če gre za samopoškodbo se igralcu dovoli 3 minutni odmor, po katerem mora nadaljevati z igro ali predati niz, da si pridobi še odmor 90 sekund med nizi.
Če gre za poškodbo z deljeno krivdo se poškodovanemu igralcu dovoli 1 ura za okrevanje.
Bolni igralec mora nadaljevati z igro ali predati niz, da si pridobi odmor 90 sekund. Krči, slabo počutje in pomanjkanje sape (vključno z astmo) se smatrajo kot bolezen. Če igralec bruha na igrišču, nasprotnik zmaga tekmo.

V vseh primerih sme igralec predati niz samo enkrat.

DOLŽNOSTI IGRALCEV (Pravilo 15)

Pravilo 15 vsebuje navodila igralcem. Pravilo 15.6 na primer določa, da namerno motenje igre ni dovoljeno. Priporočljivo je, da si igralci to pravilo preberejo v celoti.
Neskrajšana pravila na več mestih govorijo tudi o primerih v tekmah, ki jih sodijo sodniki in zapisnikarji (Referee/Marker). Skrajšana verzija ne vsebuje tovrstnih določil.

OBNAŠANJE NA IGRIŠČU (Pravilo 17)

Žaljivo, moteče in zastrašujoče obnašanje na igrišču je nesprejemljivo.
To vključuje: ustne in fizične obscenosti, ustna in fizična zloraba, nestrinjanje, zloraba loparja, igrišča ali žogice, nepotreben fizični kontakt, pretirani zamahi, nepošteno ogrevanje, zavlačevanje, zamujanje na igrišče, nevarna igra in svetovanje (razen v odmorih).

Gradivo je prispevala SQZS.